Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
METODA LECZENIA
CEL PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ
WSKAZANIA DO TERAPII
   
HOTnews

 

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane bezpośrednio u wybranego specjalisty

  Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

Metoda leczenia

Zarówno psychoterapia indywidualna, jak i terapia rodzin i par prowadzona jest
w nurcie psychodynamicznym. Jest to integralne ujęcie między innymi takich szkół psychoanalizy, jak: klasyczna psychoanaliza Freuda oraz teoria relacji z obiektem. Według tego podejścia pojawiające się objawy naruszające zdrowie psychiczne, rozumiane są jako przejaw zakłóceń wewnętrznej równowagi, spowodowane nieświadomymi treściami i procesami psychicznymi.

Przedstawiciele koncepcji psychodynamicznej uznają, że naturalne funkcjonowanie psychiczne człowieka obejmuje nie tylko sfery, z których zdajemy sobie sprawę, ale również te nieuświadomione, dotyczące trudnych wspomnień, potrzeb oraz wewnętrznych konfliktów.

Cel psychoterapii psychodynamicznej

Celem terapii jest uzyskanie głębokich i trwałych zmian strukturalnych osobowości, dzięki czemu pacjent ma możliwość poprawienia samopoczucia, relacji z innymi oraz uzyskania zadowolenia na wielu płaszczyznach swojego życia. Dzięki terapii osoba zaczyna lepiej rozumieć siebie oraz mechanizmy powstawania jej trudności, co może wpływać korzystnie na jej rozwój osobisty i zawodowy.

W tym miejscu można przytoczyć słowa twórcy psychoanalizy- Zygmunta Freuda, który uważał, że celem psychoanalizy (co dotyczy również terapii psychodynamicznej) jest uzyskanie przez pacjenta "zdolności do miłości i pracy"

 

 

 

 

 

 

   
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa