Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
WŁAŚCICIEL FIRMY
WSPÓŁPRACOWNICY
   
   
HOTnews

 

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane bezpośrednio u wybranego specjalisty

 

  Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
Właściciel firmy:
Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

mgr Justyna Prucnal

psycholog, psychoterapeuta holistyczny i transpersonalny oraz terapeuta traumy metodą EMDR, praktyk MA-URI ® Healing Arts oraz nauczyciel Soul Body Fusion ®.

tel. 502-51-77-52

Ukończone szkolenia:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (www.kcp.krakow.pl)
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP)
 • Praca Psychoterapeutyczna z Rodzinami w Perspektywie Psychoanalitycznej (KCP)
 • Psychoterapia Grupowa i Psychoterapia Krótkoterminowa w Ujęciu Psychodynamicznym (KCP)
 • Studia Podyplomowe Wychowania Seksualnego (Certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej) - AWF w Warszawie
 • Szkolenie z zakresu Oceny Zachowania Noworodka według Skali Brazeltona (Harvard Medical School) (certyfikat trenera Skali Brazeltona)
 • Szkolenie: "Hipnoza i hipnoterapia dla profesjonalistów" - Polski Instytut NLP
 • Szkolenie z zakresu Terapii EMDR traumy psychologicznej (akredytacja EMDR Europe & University of Birmingham)
 • Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej (rekomendowana przez International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicin)

Formy pomocy:

 • Konsultacje (kwalifikacja do różnych form pomocy)
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych i młodzieży
 • Terapia rodzin (prowadzona w zespole dwóch terapeutów)
  oraz par i małżeństw
 • Wsparcie terapeutyczne w okresie ciąży oraz po porodzie (wizyty domowe)
 • Wsparcie w okresie wczesnego rodzicielstwa - Obserwacja noworodka z zastosowaniem Skali Brazeltona (NBAS)
 • Zastosowanie hipnozy i hipnoterapii w wybranych przypadkach - przeczytaj artykuł
 • Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej – dla osób, których źródłem problemów w relacjach oraz symptomów psychosomatycznych są trudności pochodzące z okresu rozwoju wewnątrzmacicznego oraz okołoporodowego
 • Psychoterapia niepłodności
 • Psychoterapia po poronieniach i śmierci dziecka oraz po urodzeniu chorego lub przedwcześnie urodzonego dziecka (możliwe wizyty w szpitalu oraz domu)
 • terapia metodą EMDR - po traumatycznych zdarzeniach – np. wypadek, napaść, gwałt, wykorzystywanie seksualne, poronienie, nagła śmierć bliskiej osoby itp.
 • sesje holistycznej pracy z ciałem MA-URI ® www.ma-uri-heal.pl

Współpracownicy:

Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

2. mgr Anna Frąszczak

tel. 609-82-78-24

absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 464), ukończony I i II stopień terapii EMDR, certyfikowany asystent psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy i Europejskiego Instytutu Psychodramy w Berlinie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Preferowane metody pracy: terapia psychodynamiczna, psychodrama, terapia poznawczo-behawioralne, relaksacja i wizualizacja.

doświadczenie zawodowe

 • ponad 10-letni staż pracy w poradni leczenia nerwic – diagnoza psychologiczna oraz psychoterapia indywidualna i grupowa dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami jedzenia, w kryzysowych sytuacjach życiowych
 • ponad 10-letni staż pracy w poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapia indywidualna i grupowa dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin (m.in. stworzenie autorskiego programu terapii dla partnerek osób uzależnionych)
 • praca w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • praca z ofiarami i sprawcami przemocy
 • współprowadzenie szkoleń dla pracowników oświaty w ramach programu „Wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej używaniem środków psychoaktywnych”.

ukończone szkolenia

 • 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii organizowany przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ
 • 2-letni trening I stopienia z psychodramy prowadzony w ramach Polskiego Instytutu Psychodramy
 • seminaria szkoleniowe organizowane przez Polski Instytut Psychodramy dotyczące m.in. szkolenia technik pracy psychodramą
 • cykl szkoleń „Praca ze sprawcą przemocy domowej” prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Śląskiego
 • szkolenie z zakresu metody „Trening zastępowania agresji” (ART) prowadzone przez fundacje KARAN
 • seminaria dotyczące klinicznej diagnozy rodzin i przemocy w rodzinie zorganizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ
 • trzymiesięczny staż w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w ramach szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP
 • staż w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie
 • 2-letni staż w terapii odwykowej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Ambulatorium przy oddziale odwykowym Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie
 • I i II stopień terapii EMDR

formy pomocy

 • diagnoza psychologiczna i konsultacje (kwalifikacje do różnych forma pomocy)
 • psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych i młodzieży
 • psychoterapia treningowa
 • grupy rozwoju osobistego prowadzone w oparciu o metodę psychodramy
 • terapia rodzina, par i małżeństw
 • krótkoterminowe poradnictwo psychologiczne
Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

3. mgr Ilona Rymaszewska

tel. 504-73-55-71

Psycholog, socjoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych.

ukończone szkolenia

 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP),
 • Szkoła Trenerów i Doradców Personalnych („Dialog Plus”),
 • Kurs w zakresie Ruchu Rozwijającego V. Sherborne (Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy),

W trakcie szkolenia:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)- Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

formy pomocy

 • konsultacje wstępne,
 • psychoterapia dzieci ( zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, problemy wczesnoszkolne, zaburzenia lękowe, konsultacje dla rodziców itp.),
 • psychoterapia młodzieży,
 • zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne,
 • psychoterapia i konsultacje rodzinne i małżeńskie,
 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych
psychoterapia w bydgoszczy

4. mgr Iwona Jaskólska

tel. 604 967 331,
e-mail: jakoleczka@wp.pl

Od 20 lat zajmuję się psychoterapią.
Jestem magistrem psychologii i magistrem resocjalizacji. Ukończyłam również studia podyplomowe z psychologii klinicznej . Posiadam certyfikat psychoterapeuty psychodynamicznego CD i LP.
Jako specjalista mam uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
(którego jestem członkiem) do prowadzenia treningów interpersonalnych, warsztatów
i szkoleń psychologicznych (trener II stopnia PTP). Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzę:

 • terapię indywidualną
 • terapię grupową
 • terapię par i terapię rodzinną

Zapraszam do mojego gabinetu.

Jak pracuję ?

W pracy terapeutycznej odwołuję się do kanonów psychoterapii psychodynamicznej. Mówią one iż życie psychiczne wymaga refleksji nad nieświadomością. W czasie rozmów na kolejnych sesjach wspólnie z pacjentem poznaję jego osobowość, co pozwala zrozumieć istotę problemu, z jakim się zgłosił i doprowadzić do jego rozwiązania. Celem terapii nie jest zmienianie życia pacjenta (o tym decyduje on sam) tylko doprowadzenie do takiej sytuacji, gdzie będzie on miał lepsze samopoczucie, gdzie ustąpią objawy, z jakimi się zgłosił a przede wszystkim będzie on w stanie bez terapeuty samodzielnie radzić sobie w życiu i czerpać z tego satysfakcję. Jedna sesja trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań jest uzależniona od problemu, z jakim się zgłosił pacjent, jest to jedno lub dwa spotkania w tygodniu. Czasami psychoterapia wspomagana jest farmakoterapią prowadzoną pod opieką psychiatry.

Oferuję pomoc w zakresie psychoterapii:

 • objawów nerwicowych (bezsenność, natręctwa, stany lękowe,
  poczucie izolacji, napięcia, bezradności itp.)
 • zaburzeń osobowości;
 • zaburzeń nastroju (stany depresyjne, maniakalne);
 • zaburzeń lękowych;
 • zaburzeń zachowania;
 • zaburzeń psychosomatycznych (uporczywe bóle somatyczne, alergie,
 • zaburzenia drogi pokarmowej itp. uwarunkowane psychologicznie);
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia, otyłość);
psychoterapia w bydgoszczy

5. mgr Agnieszka Lewandowska – psycholog o specjalności psychologia kliniczna, seksuolog, Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, pedagog.

tel. 600-272-977

Osoba odpowiedzialna za Poradnię on-line

adres e-mail do specjalisty Poradni on-line - agnieszka.lewandowska@heal.pl

Regulamin Poradni on-line

kiedy mogę pomóc Kiedy mogę pomóc? - zobacz plik pdf

Ukończone szkolenia:

 • Aktualnie w procesie nadawania certyfikatu na Seksuologa Klinicznego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne;
 • 2-letnie Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna w Szkole Podyplomowej Seksuologii SWPS w Warszawie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne;
 • Kurs doskonalący pt.: „Seksuologia sądowa” organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

 • Staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Centrum Psychoterapii w Warszawie.
 • Regularne uczestniczenie w ogólnopolskich konferencjach seksuologicznych.
 • Praca z pacjentem w kryzysie.
 • Praca z dorosłym pacjentem z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych lub/i zaburzeń zachowania.
 • Praca ze sprawcą przemocy domowej.
 • Praca z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcjonalnych oraz z ich rodzicami.
 • Praca z dziećmi i młodzieżą ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym oraz z ich rodzicami. Zakres pracy obejmował również problemy wynikające z seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki „złego dotyku” dla uczniów szkół podstawowych (również ze szkół specjalnych).

Formy pomocy:

 • Diagnoza dysfunkcji i zaburzeń seksualnych.
 • Konsultacje psychologiczno-seksuologiczne.
 • Poradnictwo w zakresie poprawy jakości życia seksualnego.
 • Terapia seksuologiczno-psychologiczna - indywidualna, partnerska/małżeńska oraz rodzinna niezależnie od płci, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej pacjenta; również w zakresie seksualności dziecięcej.
 • Działalność edukacyjno-szkoleniowa – treść zajęć zawsze jest dostosowywana do odbiorcy i obejmuje: biologiczne i psychofizjologiczne podstawy seksualności człowieka, rozwój psychoseksualny dziecka, dysfunkcje seksualne kobiet i mężczyzn, zaburzenia identyfikacji płciowej, zaburzenia preferencji seksualnych, przestępczość seksualną (etiologia zachowań seksualnych, charakterystyka i typologia sprawców), terapia sprawców.
psychoterapia w bydgoszczy

7. mgr Dorota Skierkowska

tel. 507 611 135
e–mail: dorotaskierkowska@gmail.com

Ukończyłam psychologię oraz pedagogikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rozwój zawodowy kontynuowałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (www.kco.krakow.pl), kończąc Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (dyplom socjoterapeuty), a następnie Szkołę Psychoterapii (dyplom psychoterapeuty).

Uzyskałam rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I - stopnia – prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych (nr rekomendacji I 321);

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej;

Uzyskałam Certyfikaty Specjalisty terapii środowiskowej i terapeuty środowiskowego nadawane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;

Od 9 lat pracuję w zawodzie, zajmuję się szeroko pojętą pomocą i wsparciem psychologicznym oraz prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego, Domu Pomocy Społecznej oraz aktualnie w Klinice Psychiatrii szpitala im. A. Jurasza oraz Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego w Bydgoszczy.

Prowadzę:

 • konsultacje psychologiczne – diagnoza psychologiczna, celem kwalifikacji do adekwatnej formy pomocy;
 • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży;
 • psychoterapia grupowa dorosłych i młodzieży;
 • treningi umiejętności psychospołecznych;
 • treningi interpersonalne;

Kiedy zgłosić się po pomoc psychoterapeuty?

Psychoterapeuta zajmuje się psychoterapią czyli leczeniem psychiki człowieka. Przewodnim sposobem pracy psychoterapeuty jest rozmowa – dialog dwóch osób.

Celem rozmowy psychoterapeutycznej jest uświadomienie sobie źródeł własnego cierpienia, napięcia psychicznego i/lub fizycznego.
Cierpienie psychiczne i/lub fizyczne może objawiać się poprzez różne objawy, np. natrętne myśli, czynności wykonywane pod przymusem wewnętrznym (bez zewnętrznej przyczyny, np. sprawdzanie kilka razy czy gaz został wyłączony), nie mające medycznego wytłumaczenia bóle głowy, napady duszności, paniki, bezsenność, omdlenia, etc.

Rozmowa psychoterapeutyczna zwiększa wgląd oraz rozumienie utrudniających życie i/lub nieprzystosowawczych:

 1. zachowań;
 2. relacji interpersonalnych;
 3. sposobu przeżywania siebie, innych, świata;
 4. myśli;
 5. nawyków;
 6. postaw wobec siebie, innych, tego, co dzieje się wokół;
 7. interpretacji świata;

Dzięki uświadomieniu sobie tego, czego do tej pory nie wiedzieliśmy, nie czuliśmy, nie przeżywaliśmy mamy większą wolność w naszym bieżącym zachowaniu i działaniu. Co często przekłada się na zmiany w sposobie przeżywania i reagowania na spotykające nas w życiu sytuacje, ludzi, podejmowane decyzje, wybory, sposób myślenia, postawy. Pozwala na wprowadzanie korzystnych i adaptacyjnych zmian w różnych obszarach życia, które przyczyniają się do poprawy jego jakości, zwiększenia zadowolenia z siebie, poprawy i satysfakcji z relacji, z ludźmi.
Można powiedzieć, że psychoterapeuta jest katalizatorem (kimś, kto przyczynia się do powstania jakichś zmian i/lub je przyśpiesza) w procesie odkrywania prawdziwych/dotąd nieuświadomionych przyczyn nieprzystosowawczego i/lub sprawiającego cierpienie psychiczne zachowania, postępowania, przeżywania.

Zatem jeśli widzisz potrzebę i chcesz:

 1. lepiej zrozumieć siebie, swoje pragnienia, uczucia, nieprzystosowawcze zachowania w różnych sytuacjach;
 2. zrozumieć swoje cierpienie psychiczne i/lub fizyczne;
 3. poprawić swoje relacje z bliskimi, z ludźmi w ogóle (praca, kontakty towarzyskie);
 4. efektywniej/łatwiej radzić sobie w sytuacjach stresujących, kryzysowych, nieprzewidywalnych;
 5. stabilności emocjonalnej;
 6. zwiększenia poziomu refleksji nad sobą i swoim postępowaniem;
 7. zwiększenia zadowolenia ze swojego życia osobistego, zawodowego;
 8. inne…

oznacza to, że warto zgłosić się do psychoterapeuty po pomoc.
Zapraszam na konsultację.

   
Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa