Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
WŁAŚCICIEL FIRMY
WSPÓŁPRACOWNICY
   
   
HOTnews

 

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane bezpośrednio u wybranego specjalisty

 

  Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
Właściciel firmy:
Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

mgr Justyna Prucnal

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
i pedagog, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

tel. 502-51-77-52

Psychoterapia w Londynie
tel. 07471511648

e-mail: justyna.prucnal@heal.pl

Ukończone szkolenia:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (www.kcp.krakow.pl)
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP)
 • Praca Psychoterapeutyczna z Rodzinami w Perspektywie Psychoanalitycznej (KCP)
 • Psychoterapia Grupowa i Psychoterapia Krótkoterminowa w Ujęciu Psychodynamicznym (KCP)
 • Studia Podyplomowe Wychowania Seksualnego (Certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej) - AWF w Warszawie
 • Szkolenie z zakresu Oceny Zachowania Noworodka według Skali Brazeltona (Harvard Medical School) (certyfikat trenera Skali Brazeltona)
 • Szkolenie: "Hipnoza i hipnoterapia dla profesjonalistów" - Polski Instytut NLP
 • Szkolenie z zakresu Terapii EMDR traumy psychologicznej (akredytacja EMDR Europe & University of Birmingham)
 • Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej (rekomendowana przez International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicin)

Formy pomocy:

 • Konsultacje (kwalifikacja do różnych form pomocy)
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych i młodzieży
 • Terapia rodzin (prowadzona w zespole dwóch terapeutów)
  oraz par i małżeństw
 • Wsparcie terapeutyczne w okresie ciąży oraz po porodzie (wizyty domowe)
 • Wsparcie w okresie wczesnego rodzicielstwa - Obserwacja noworodka z zastosowaniem Skali Brazeltona (NBAS)
 • Zastosowanie hipnozy i hipnoterapii w wybranych przypadkach - przeczytaj artykuł
 • Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej – dla osób, których źródłem problemów w relacjach oraz symptomów psychosomatycznych są trudności pochodzące z okresu rozwoju wewnątrzmacicznego oraz okołoporodowego
 • Psychoterapia niepłodności
 • Psychoterapia po poronieniach i śmierci dziecka oraz po urodzeniu chorego lub przedwcześnie urodzonego dziecka (możliwe wizyty w szpitalu oraz domu)
 • terapia metodą EMDR - po traumatycznych zdarzeniach – np. wypadek, napaść, gwałt, wykorzystywanie seksualne, poronienie, nagła śmierć bliskiej osoby itp.

Współpracownicy:

Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

2. mgr Anna Frąszczak

tel. 609-82-78-24

absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 464), certyfikowany asystent psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy i Europejskiego Instytutu Psychodramy w Berlinie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Preferowane metody pracy: terapia psychodynamiczna, psychodrama, terapia poznawczo-behawioralne, relaksacja i wizualizacja.

doświadczenie zawodowe

 • ponad 10-letni staż pracy w poradni leczenia nerwic – diagnoza psychologiczna oraz psychoterapia indywidualna i grupowa dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami jedzenia, w kryzysowych sytuacjach życiowych
 • ponad 10-letni staż pracy w poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapia indywidualna i grupowa dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin (m.in. stworzenie autorskiego programu terapii dla partnerek osób uzależnionych)
 • praca w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • praca z ofiarami i sprawcami przemocy
 • współprowadzenie szkoleń dla pracowników oświaty w ramach programu „Wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej używaniem środków psychoaktywnych”.

ukończone szkolenia

 • 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii organizowany przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ
 • 2-letni trening I stopienia z psychodramy prowadzony w ramach Polskiego Instytutu Psychodramy
 • seminaria szkoleniowe organizowane przez Polski Instytut Psychodramy dotyczące m.in. szkolenia technik pracy psychodramą
 • cykl szkoleń „Praca ze sprawcą przemocy domowej” prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Śląskiego
 • szkolenie z zakresu metody „Trening zastępowania agresji” (ART) prowadzone przez fundacje KARAN
 • seminaria dotyczące klinicznej diagnozy rodzin i przemocy w rodzinie zorganizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ
 • trzymiesięczny staż w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w ramach szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP
 • staż w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie
 • 2-letni staż w terapii odwykowej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Ambulatorium przy oddziale odwykowym Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie

formy pomocy

 • diagnoza psychologiczna i konsultacje (kwalifikacje do różnych forma pomocy)
 • psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych i młodzieży
 • psychoterapia treningowa
 • grupy rozwoju osobistego prowadzone w oparciu o metodę psychodramy
 • terapia rodzina, par i małżeństw
 • krótkoterminowe poradnictwo psychologiczne
Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

3. mgr Ilona Rymaszewska

tel. 504-73-55-71

Psycholog, socjoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych.

ukończone szkolenia

 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP),
 • Szkoła Trenerów i Doradców Personalnych („Dialog Plus”),
 • Kurs w zakresie Ruchu Rozwijającego V. Sherborne (Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy),

W trakcie szkolenia:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)- Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

formy pomocy

 • konsultacje wstępne,
 • psychoterapia dzieci ( zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, problemy wczesnoszkolne, zaburzenia lękowe, konsultacje dla rodziców itp.),
 • psychoterapia młodzieży,
 • zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne,
 • psychoterapia i konsultacje rodzinne i małżeńskie,
 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych
psychoterapia w bydgoszczy

4. mgr Iwona Jaskólska

tel. 604 967 331,
e-mail: jakoleczka@wp.pl

Od 20 lat zajmuję się psychoterapią.
Jestem magistrem psychologii i magistrem resocjalizacji. Ukończyłam również studia podyplomowe z psychologii klinicznej . Posiadam certyfikat psychoterapeuty psychodynamicznego CD i LP.
Jako specjalista mam uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
(którego jestem członkiem) do prowadzenia treningów interpersonalnych, warsztatów
i szkoleń psychologicznych (trener II stopnia PTP). Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzę:

 • terapię indywidualną
 • terapię grupową
 • terapię par i terapię rodzinną

Zapraszam do mojego gabinetu.

Jak pracuję ?

W pracy terapeutycznej odwołuję się do kanonów psychoterapii psychodynamicznej. Mówią one iż życie psychiczne wymaga refleksji nad nieświadomością. W czasie rozmów na kolejnych sesjach wspólnie z pacjentem poznaję jego osobowość, co pozwala zrozumieć istotę problemu, z jakim się zgłosił i doprowadzić do jego rozwiązania. Celem terapii nie jest zmienianie życia pacjenta (o tym decyduje on sam) tylko doprowadzenie do takiej sytuacji, gdzie będzie on miał lepsze samopoczucie, gdzie ustąpią objawy, z jakimi się zgłosił a przede wszystkim będzie on w stanie bez terapeuty samodzielnie radzić sobie w życiu i czerpać z tego satysfakcję. Jedna sesja trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań jest uzależniona od problemu, z jakim się zgłosił pacjent, jest to jedno lub dwa spotkania w tygodniu. Czasami psychoterapia wspomagana jest farmakoterapią prowadzoną pod opieką psychiatry.

Oferuję pomoc w zakresie psychoterapii:

 • objawów nerwicowych (bezsenność, natręctwa, stany lękowe,
  poczucie izolacji, napięcia, bezradności itp.)
 • zaburzeń osobowości;
 • zaburzeń nastroju (stany depresyjne, maniakalne);
 • zaburzeń lękowych;
 • zaburzeń zachowania;
 • zaburzeń psychosomatycznych (uporczywe bóle somatyczne, alergie,
 • zaburzenia drogi pokarmowej itp. uwarunkowane psychologicznie);
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia, otyłość);
psychoterapia w bydgoszczy

5. mgr Agnieszka Lewandowska – psycholog o specjalności psychologia kliniczna, seksuolog, Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, pedagog.

tel. 600-272-977

Osoba odpowiedzialna za Poradnię on-line

adres e-mail do specjalisty Poradni on-line - agnieszka.lewandowska@heal.pl

Regulamin Poradni on-line

kiedy mogę pomóc Kiedy mogę pomóc? - zobacz plik pdf

Ukończone szkolenia:

 • Aktualnie w procesie nadawania certyfikatu na Seksuologa Klinicznego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne;
 • 2-letnie Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna w Szkole Podyplomowej Seksuologii SWPS w Warszawie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne;
 • Kurs doskonalący pt.: „Seksuologia sądowa” organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

 • Staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Centrum Psychoterapii w Warszawie.
 • Regularne uczestniczenie w ogólnopolskich konferencjach seksuologicznych.
 • Praca z pacjentem w kryzysie.
 • Praca z dorosłym pacjentem z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych lub/i zaburzeń zachowania.
 • Praca ze sprawcą przemocy domowej.
 • Praca z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcjonalnych oraz z ich rodzicami.
 • Praca z dziećmi i młodzieżą ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym oraz z ich rodzicami. Zakres pracy obejmował również problemy wynikające z seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki „złego dotyku” dla uczniów szkół podstawowych (również ze szkół specjalnych).

Formy pomocy:

 • Diagnoza dysfunkcji i zaburzeń seksualnych.
 • Konsultacje psychologiczno-seksuologiczne.
 • Poradnictwo w zakresie poprawy jakości życia seksualnego.
 • Terapia seksuologiczno-psychologiczna - indywidualna, partnerska/małżeńska oraz rodzinna niezależnie od płci, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej pacjenta; również w zakresie seksualności dziecięcej.
 • Działalność edukacyjno-szkoleniowa – treść zajęć zawsze jest dostosowywana do odbiorcy i obejmuje: biologiczne i psychofizjologiczne podstawy seksualności człowieka, rozwój psychoseksualny dziecka, dysfunkcje seksualne kobiet i mężczyzn, zaburzenia identyfikacji płciowej, zaburzenia preferencji seksualnych, przestępczość seksualną (etiologia zachowań seksualnych, charakterystyka i typologia sprawców), terapia sprawców.
psychoterapia w bydgoszczy
6. Agnieszka Suszczyńska – Oszuścik

tel. 516 13 66 41

Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, biegły z dziedziny psychologii, socjoterapeuta.
Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii dorosłych, dzieci i młodzieży, zapraszam na indywidualne sesje terapeutyczne, które umożliwią Państwu rozwiązanie problemów emocjonalnych, jak i podniosą standard życia psychicznego. Zapewniam dyskrecję i atmosferę terapeutyczną umożliwiającą rozwój psychiczny.

Prowadzę:

 • Prowadzę także mediacje rodzinne, które umożliwią Państwu rozwiązanie konfliktów i porozumienie w ważnych życiowych sprawach. Jako mediator staram się zadbać o emocje i cele obu stron sporu i wyszukać konstruktywne rozwiązania.
 • Jako biegły z dziedziny psychologii zajmuję się diagnozowaniem spraw rozwodowych i opiekuńczych, mam 11 letnie doświadczenie w tym zakresie. Proponuję pomoc psychologiczną oraz wsparcie w trudnych emocjach towarzyszących sprawom sądowych, co umożliwi łagodniejszą formę przejścia przez proces lub jego pominięcie poprzez porozumienie się z drugą stroną.
 • Zajmuję się także opieką i wsparciem psychologicznym dzieci, które są obiektem sporów rodziców w procesie rozwodowym lub opiekuńczym. Proponuję także pomoc rodzicom, w poszukiwaniu wspólnego stanowiska w kwestii metod wychowawczych i opieki nad dziećmi.
 • Prowadzę terapię małżeńską.

Kwalifikacje zawodowe:

Jestem magistrem psychologii, od 12 lat pracuję w swoim zawodzie. Regularnie pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach dla psychologów. Posiadam dyplom ukończenia pełnego szkolenia z zakresu mediacji rodzinnej. Jestem psychoterapeutą, swoje kwalifikacje zdobyłam w szkole psychoterapii prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończyłam także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym, a także poddaję się regularnej superwizji.

   
Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa