Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
   
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO oraz Profilaktyki i Wspierania Rozwoju HEAL
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
FORUM
Psychoterapia
Bydgoszcz
HOTnews

 

 

poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć siebie i swoje relacje z dziećmi.Zajęcia pozwolą uczestnikom na poszerzenie kompetencji wychowawczych, lepsze odczytywanie komunikatów przekazywanych przez dzieci i poznanie metod wychowawczych opartych na dialogu i wzajemnym szacunku. Udział w zajęciach jest okazją do uświadomienia sobie nierozerwalnego związku miedzy postawą rodzicielską, rodzajem więzi emocjonalnej z dzieckiem a jego zachowaniami. Rodzice będą mieli okazję rozwijać praktyczne umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z dzieckiem.

PROWADZĄCY: Elżbieta Marchlewicz – psychoterapeuta i trener warsztatu psychologicznego.

Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach.
Przed rozpoczęciem zajęć rodziców zapraszamy na indywidualną konsultację.

Rozpoczęcie zajęć planujemy na początku kwietnia 2011r. Termin rozpoczęcia uzależniamy od zgłoszeń rodziców.

Miejsce zajęć: Plac Weyssenhoffa 2 w Bydgoszczy (siedziba Zespołu Szkoleniowo-Terapeutycznego Centrum HEAL oraz INTEGRUM).

Zapisy: kontakt@heal.pl podając w zgłoszeniu numer telefonu oraz ilość zgłoszonych osób.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 502 -51-77-52

Do uczestnictwa w warsztatach zaprasza Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Profilaktyki i Wspierania Rozwoju HEAL i Gabinet Psychoterapii CENTRUM – INTEGRUM w Bydgoszczy
www.centrum-integrum.pl

 

back
data dodania: 2009-02-12

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane są telefonicznie bezpośrednio u wybranego specjalisty.

   

 

   
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa, szkoła rodzenia