Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
   
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO oraz Profilaktyki i Wspierania Rozwoju HEAL
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
FORUM
Psychoterapia
Bydgoszcz
HOTnews

 

 

poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

WSPIERANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA W OKRESIE NIEMOWLĘCYM

Okres niemowlęcy jest szczególnym czasem kształtowania się indywidualności i autonomii. Nasze Centrum oferuje szereg form wspierania rodziców i dzieci na początku drogi ich wzajemnego poznawania się i budowania więzi. Nową ofertą jest wczesna profilaktyka i terapia w zakresie rozwoju psychoruchowego dziecka z uwzględnieniem także wsparcia psychologicznego rodziców.

Formy pomocy:

Diagnostyka:
ocena poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka w oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową;
wykrywanie zagrożeń i nieprawidłowości rozwoju psychoruchowego już we wczesnym niemowlęctwie;
diagnozowanie ośrodków opóźnienia, rozpoznawanie "mocnych stron" u dzieci z opóźnieniem psychoruchowym.

Terapia:
stymulacja rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, motorycznego, mowy dziecka;
przygotowanie dziecka do samodzielności.

Profilaktyka:
kontrola rozwoju dzieci z grupy ryzyka;
konsultowanie dzieci nie wymagających rehabilitacji.

Praca z Rodziną:
psychoedukacja
oddziaływania wspierające
wspieranie rodziców w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym.

Osoba prowadząca: Daria Jaworska - zobacz "firma"
Rejestracja: tel. 502-51-77-52


 

back
data dodania: 2010-09-29

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane są telefonicznie bezpośrednio u wybranego specjalisty.

   

 

   
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa, szkoła rodzenia