Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
   
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO oraz Profilaktyki i Wspierania Rozwoju HEAL
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
FORUM
Psychoterapia
Bydgoszcz
HOTnews

 

 

poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA Z ELEMENTAMI PSYCHODRAMY

Informujemy, że rozpoczynamy nabór do nowej grupy psychoterapeutycznej nastawionej na rozwój osobisty. Spotkania rozpoczną się gdy zbierze się grupa chętnych.
Oferujemy psychoterapię w grupie otwartej, prowadzonej przez dwie doświadczone psychoterapeutki. Pracujemy w podejściu psychodynamicznym opartym m. in. na analizie dynamicznych interakcji zachodzących między uczestnikami w grupie, a także analizie i konfrontacji z dysfunkcjonalnymi wzorcami i mechanizmami funkcjonowania. Metody pracy to m.in. praca nad życiorysem i psychodrama.


Poniżej odpowiedzi na kilka ważnych pytań.

Dlaczego psychoterapia grupowa?

Obecność innych osób pozwala przede wszystkim na dzielenie się własnymi doświadczeniami, możliwość uzyskania wsparcia od innych w dużo większym stopniu niż ma to miejsce w terapii indywidualnej, możliwość przyjrzenia się sobie z dystansu, także oczami innych uczestników grupy czyli uzyskanie cennych informacji zwrotnych od innych ludzi na temat tego jak nas postrzegają, a także uzyskanie wsparcia dla nowych, konstruktywnych zachowań Poprzez interakcję między uczestnikami oraz pracę na tle grupy ma dokonywac się zmiana funkcjonowania uczestników.
Psychoterapia grupowa odbywa się zwykle w grupach liczących od 5 do 12 osób, spotykających się regularnie i przez określony z góry czas. Grupy mogą być zamknięte (przez cały czas trwania terapii) lub otwarte (jedni uczestnicy kończą terapię a dochodzą nowi członkowie). Psychoterapia grupowa bywa czasami uzupełnieniem terapii indywidualnej.

Dla kogo psychoterapia grupowa?

Grupowa forma terapii jest szczególnie polecana dla osób z problemami w kontaktach społecznych, którym doskwiera przekonanie, że mimo ich starań nie potrafią stworzyć satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
Psychoterapeutyczna praca na forum grupy i wymiana wspólnych doświadczeń wydaje się być szczególnie ważna dla osób z tzw. syndromem DDA i DDD (osoby pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin dysfunkcyjnych).

Co to jest psychodrama?

Psychodrama – metoda psychoterapii wykorzystująca elementy teatru i dramy. Polega na odgrywaniu przez osobę różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach, dzięki czemu doświadcza pewnych emocji i wyraża je. Odegranie sytuacji z wydarzeń, które w rzeczywistości wiązały się z silnymi emocjami stanowi pretekst do ponownego ich przeżycia w bezpiecznej sytuacji, „oczyszczenia” emocjonalnego oraz poznania możliwych reakcji innych osób. Istnieje także możliwość wypróbowania dla siebie zupełnie nowych ról i kontekstów.
Ważnym elementem jest rozmowa dotycząca tego co się wydarzyło na scenie i jakie temu towarzyszyły uczucia. Ta rozmowa integruje uczestników i pozwala podzielic się podobnymi doświadczeniami.

Dlaczego psychodrama?

W psychodramie uczestnicy odgrywając role mogą lepiej poznać siebie. Często w życiu towarzyszy nam poczucie ograniczenia, bycia w sztywnych rolach i schematach, które utrudniają relacje z innymi, ale nie pozwalają także na nasz własny rozwój. Psychodrama daje możliwość ćwiczeń w kreowaniu siebie zgodnie z naszymi marzeniami, wyobrażeniami i oczekiwaniami. Stwarza możliwość rozwijania zdolności do nowych reakcji, trenowania myśli i uczuć a także spontanicznego reagowania w nieoczekiwanych sytuacjach.

Kto to jest DDA i DDD?

Osoby z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), to osoby, które wychowały się w rodzinie, w której istniał problem alkoholowy. Natomiast skrót DDD określa dorosłe osoby, które wychowywały się w rodzinie dysfunkcyjnej.
Fragment z książeczki „12 Kroków dla Dorosłych Dzieci z uzależnionych i innych rodzin dysfunkcyjnych” opisuje sposób myślenia, przeżywania i zachowania osób z syndromem DDA i DDD.
„Dorastaliśmy w rodzinach dysfunkcyjnych. Ich środowisko wypaczyło nasze myślenie o nas samych i o otaczającym nas świecie. Widząc siebie w krzywym zwierciadle informacji i sygnałów dawanych nam przez naszych rodziców, uwierzyliśmy, że jesteśmy "nie w porządku". Zostaliśmy pozbawieni naszej autentycznej tożsamości i zaczęliśmy szukać sposobów na dobre samopoczucie. Chociaż wyglądamy jak dorośli, nadal zachowujemy się jak dzieci i pozwalamy, aby inni mieli wpływ na nasze myślenie o sobie, nasze poczucie własnej wartości i nasze szczęście. Nasze nieprawidłowe myślenie było przyczyną tego, że podejmowaliśmy decyzje, które nas niszczyły. Dlatego też chcemy przestać poprawiać własne samopoczucie nieskutecznymi zachowaniami, nadużywaniem innych ludzi, seksem, substancjami odurzającymi, manią posiadania, manią sukcesu, pieniędzmi itp. (12 Kroków dla Dorosłych Dzieci z uzależnionych i innych rodzin dysfunkcyjnych "Akuracik", W-wa 1996) .
Poczucie niższości i niekompetencji towarzyszące Dorosłym Dzieciom Alkoholików zazwyczaj odzywa się w kontakcie z innymi osobami. Składa się na nie kilka czynników: kiepski obraz siebie wyniesiony z dzieciństwa, nadmierna samokrytyka, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich uczuc, brak pozytywnych doświadczeń w bliskich kontaktach z ludźmi, a często branie nadmiernej odpowiedzialności za innych, wikłanie się w toksyczne relacje i przeżywanie nieadekwatnego poczucia winy, a także brak podstawowych umiejętności interpersonalnych (rozmawianie, nawiązywanie bliskich relacji, rozwiązywanie konfliktów czy nieporozumień). Towarzyszy temu często brak możliwości odprężenia się i spontanicznego wyrażania siebie.
Szczególnie trudne dla DDA i DDD jest to, że najczęściej ich obraz wewnętrzny nie pokrywa się z tym jak są spostrzegani przez otoczenie – zwykle jako dobrze radzący sobie w życiu. W środku są jednak pełni niepokoju, napięcia i smutku, a świat wydaje im się nieprzewidywalny i niebezpieczny. Rzadko za przeżywanym poczuciem niższości stoi brak wykształcenia czy niezaradność, zwłaszcza iż spora część osób mimo traumatycznych doświadczeń z wcześniejszych etapów życia potrafiła ułożyc sobie zadowalająco życie. Nauczyły się radzić sobie z własnymi dramatycznymi przeżyciami i emocjami i czerpac z nich siłę.
Jest jednak grupa osób DDA i DDD, która nie potrafi realizować swojego dorosłego życia tak jak by chciała, dla której relacje z ludźmi wciąż są źródłem lęku i różnych obaw. Dla tych ludzi psychoterapia okazuje się nie tylko konfrontacją z przeszłością ale i początkiem bardziej satysfakcjonującego życia.

Miesięczny koszt terapii?

240 zł za cztery spotkania w miesiącu (2-godzinne spotkanie - 60zł) - płatność z góry za miesiąc - opłata obejmuje także spotkania na których uczestnik był nieobecny.

Kiedy będziemy się spotykać?

Każdy czwartek od 17:00 do 19:00

Jak się zgłosić?

Należy umówić się telefonicznie na konsultację indywidualną, po której nastąpi zakwalifikowanie do grupy lub zaproponowanie innej formy terapii.

 

back
data dodania: 2012-06-15

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane są telefonicznie bezpośrednio u wybranego specjalisty.

   

 

   
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa, szkoła rodzenia