Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
METODA LECZENIA
CEL PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ
WSKAZANIA DO TERAPII
   
HOTnews

 

 
 
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

Problemy okresu dorastania

Wiele problemów zdrowia psychicznego towarzyszących nastolatkom nie różni się od tych, które występują u osób dorosłych, jednak poniżej wypisano te charakterystyczne dla okresu dorastania:

 • poczucie niezrozumienia i samotność,
 • brak pewności siebie, nadmierna nieśmiałość,
 • niepokój i lęk,
 • obniżony nastrój, bezradność, zniechęcenie,
 • problem z własną agresją i/lub z agresją ze strony innych,
 • problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
 • problemy z nauką i szkołą (np. duży opór przed uczęszczaniem na zajęcia szkolne),
 • nadmierne problemy w relacjach z bliskimi (konflikty, osamotnienie, rozwód lub separacja rodziców),
 • eksperymentowanie z narkotykami,
 • samookaleczanie się,
 • zaburzenia w odżywianiu się (anoreksja, bulimia),
 • brak akceptacji swojego wyglądu,
 • problemy psychoseksualne,
 • trudności w związkach partnerskich (niepewność, kłopoty seksualne, rozczarowanie, rozstanie),
 • przedwczesna ciąża i rodzicielstwo,
 • inne subiektywnie odczuwane trudności.

Kto zgłasza nastolatka na psychoterapię?

 • Nastolatek, tak jak każdy, może zgłosić się samodzielnie na psychoterapię i przed jej rozpoczęciem musi wyrazić na nią zgodę. Jednak jeśli jest jeszcze niepełnoletni, zostanie poproszony na pierwszej konsultacji, o umożliwienie kontaktu z rodzicami w celu uzyskania także ich zgody na prowadzenie terapii. Warto natomiast wiedzieć, że psychologa i psychoterapeutę obowiązuje zasada poufności dotycząca treści rozmowy (wyjątkiem są sytuacje, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu nastolatka lub innych osób). Rodzice są zatem informowani jeszcze przed wyrażeniem zgody na psychoterapię dziecka, że na ich prośbę będą jedynie informowani o ogólnych postępach w terapii.

 • Problemy okresu dorastania mogą być przyczyną odczuwanego cierpienia nie tylko przez samych młodych ludzi, ale również przez ich bliskich. Często jest tak, że to rodzice zgłaszają się na konsultację i mówią o problemach swojego dziecka. W niektórych takich przypadkach, rzeczywiście wskazana będzie terapia indywidualna po uzyskaniu zgody nastolatka/nastolatki i jego/jej rodziców. Jednak może się zdarzyć, że bardziej optymalną ze względu na rodzaj problemów, będzie terapia całej rodziny. Czasami też okazuje się, że rodzice, jako para małżeńska chcą wzmocnić relację między sobą i w ten sposób ułatwić porozumiewanie ze swoim dzieckiem. W takich sytuacjach proponowana jest często terapia małżeńska.

spis treści

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane bezpośrednio u wybranego specjalisty

   
   
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa