Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
METODA LECZENIA
CEL PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ
WSKAZANIA DO TERAPII
   
HOTnews

 

 
 
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

Problemy w okresie poporodowym i wczesnodziecięcym

Trudności w okresie poporodowym mogą dotyczyć zarówno matki i ojca, ale również samego dziecka.
Zdarza się, że zamiast radości matka lub ojciec mają obniżony nastrój, są ciągle zmęczeni, a dziecko wydaje im się obcą istotą. Może też być tak, że wręcz przeciwnie mają wiele zapału do opieki nad dzieckiem, ale okazuje się, że wystąpiły spore problemy z naturalnym karmieniem. Z tego powodu towarzyszy im (zwłaszcza matce) bezradność i duże poczucie winy. Jeszcze przed narodzeniem dziecka często marzyli o tym, jak będzie wspaniale opiekować się nim i dawać wszystko, co najlepsze. Często opisana sytuacja jest jedynie przejściowym i naturalnym etapem i z czasem rodzice adaptują się do nowej sytuacji. Jeśli jednak objawy obniżonego nastroju pogłębiają się, warto poszukać wsparcia zarówno wśród bliskich, jak i profesjonalistów.

Wskazaniem do wsparcia terapeutycznego są także problemy dotyczące niemowląt i małych dzieci (do 3 roku życia). Zdarza się, że na niektóre symptomy zwróci uwagę położna podczas wizyty w domu lub pediatra dziecka w trakcie badań kontrolnych. Często jednak, gdy rodziców coś zaniepokoi w zachowaniu dziecka, warto, aby sami zasięgnęli konsultacji.

Na terapię można zgłosić się w przypadku:

a) gdy jest to wskazanie psychiatry dziecięcego lub
b) gdy jest to zalecenie pediatry dziecka lub
c) gdy sami rodzice niepokoją się zachowaniem dziecka.

W 2 i 3 sytuacji rodzice najczęściej będą poproszeni o konsultację u psychiatry dziecięcego.

Psychoterapię domową można stosować w następujących sytuacjach:

  • poważne zaburzenia czynnościowe (niejedzenie, wymioty niespowodowane chorobą, zaburzenia snu, tzn. zanoszenie się przy płaczu),
  • początki autyzmu lub innego zaburzenia zdrowia psychicznego (stwierdzone przez psychiatrę dziecięcego),
  • niektóre przypadki dzieci rodziców ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną,
  • inne sytuacje, gdzie pojawiły się trudności w wytworzeniu więzi matka-dzieko.

spis treści

 

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane bezpośrednio u wybranego specjalisty

   
   
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa