Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
METODA LECZENIA
CEL PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ
WSKAZANIA DO TERAPII
   
HOTnews

 

 
 
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

Trudności w relacjach z innymi

  • problemy rodzinne (sytuacje konfliktowe, problemy wychowawcze, osamotnienie),
  • problemy partnerskie/małżeńskie (sytuacje kryzysowe, konflikty, poczucie osamotnienia, zazdrość, zobojętnienie, rozstanie),
  • problemy w nawiązywaniu kontaktu z innymi, samotność,
  • trudności w podtrzymywaniu trwałych więzi (krótkotrwałe związki partnerskie i przyjaźnie),
  • brak pewności siebie, nadmierna nieśmiałość,
  • inne trudności interpersonalne.

spis treści

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane bezpośrednio u wybranego specjalisty

   
   
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa