Psychoterapia Bydgoszcz
 
 
 
   
 
 
 
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog   Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
METODA LECZENIA
CEL PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ
WSKAZANIA DO TERAPII
   
HOTnews

 

 
 
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog

Zaburzenia zdrowia psychicznego

Są to wszystkie objawy wpływające na pogorszenie samopoczucia, zadowolenia z życia i odczuwania subiektywnie pojmowanego szczęścia.

Wymienić tu można np.:

 • stany lękowe, uczucie napięcia i niepokoju,
 • rozdrażnienie, irytacja,
 • poczucie trudności w koncentracji uwagi
 • poczucie obniżenia sprawności intelektualnej (np. trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu)
 • natrętne myśli i czynności,
 • obniżenie nastroju, bezradność
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia w odżywianiu się,
 • otyłość,
 • inne niepokojące objawy.

Na psychoterapię warto zgłosić się w następujących przypadkach:

 • złe samopoczucie oraz towarzyszące nam objawy stwarzają duży dyskomfort oraz wpływają na obniżenie jakości życia, a my chcemy to zmienić; po zgłoszeniu na terapię możemy zostać poproszeni o konsultację u lekarza psychiatry, gdyż w niektórych przypadkach warto poza psychoterapią włączyć leczenie farmakologiczne lub

 • lekarz pierwszego kontaktu po wysłuchaniu nas, stwierdził, że opisane objawy wskazują na problem z zakresu zdrowia psychicznego i poradził wizytę u lekarza psychiatry, bądź psychoterapeuty lub

 • lekarz psychiatra, do którego udaliśmy się z naszym problemem, zalecił podjęcie psychoterapii (jako uzupełnienie farmakoterapii lub jako jedyną formę terapii w danym przypadku),

 • zdarza się, że to bliscy wcześniej zauważają niepokojące objawy; w tych przypadkach warto, aby zachęcili daną osobę do wspólnej wizyty u terapeuty.

spis treści

Rejestracja

Zgłoszenia na wstępną konsultację przyjmowane bezpośrednio u wybranego specjalisty

   
   
Psychoterapia Bydgoszcz,psychologia,terapia,psycho,psychoterapia,Bydgoszcz,psychoterapeuta,psycholog
 
     
 
 
 
 
platności - poradnia on-line
Psychoterapia Bydgoszcz, depresja poporodowa