umów wizytę:
502-51-77-52

Anna Frąszczak


mgr ANNA FRĄSZCZAK - psycholog, psychoterapeuta i superwizor aplikant

tel. 609-82-78-24

absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 464), ukończony I i II stopień terapii EMDR, certyfikowany asystent psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy i Europejskiego Instytutu Psychodramy w Berlinie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Preferowane metody pracy: terapia psychodynamiczna, psychodrama, terapia poznawczo-behawioralne, relaksacja i wizualizacja.

doświadczenie zawodowe

 • ponad 10-letni staż pracy w poradni leczenia nerwic – diagnoza psychologiczna oraz psychoterapia indywidualna i grupowa dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami jedzenia, w kryzysowych sytuacjach życiowych
 • ponad 10-letni staż pracy w poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapia indywidualna i grupowa dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin (m.in. stworzenie autorskiego programu terapii dla partnerek osób uzależnionych)
 • praca w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • praca z ofiarami i sprawcami przemocy
 • współprowadzenie szkoleń dla pracowników oświaty w ramach programu „Wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej używaniem środków psychoaktywnych”.

ukończone szkolenia

 • 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii organizowany przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ
 • 2-letni trening I stopienia z psychodramy prowadzony w ramach Polskiego Instytutu Psychodramy
 • seminaria szkoleniowe organizowane przez Polski Instytut Psychodramy dotyczące m.in. szkolenia technik pracy psychodramą
 • cykl szkoleń „Praca ze sprawcą przemocy domowej” prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Śląskiego
 • szkolenie z zakresu metody „Trening zastępowania agresji” (ART) prowadzone przez fundacje KARAN
 • seminaria dotyczące klinicznej diagnozy rodzin i przemocy w rodzinie zorganizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ
 • trzymiesięczny staż w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w ramach szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP
 • staż w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie
 • 2-letni staż w terapii odwykowej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Ambulatorium przy oddziale odwykowym Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie
  I i II stopień terapii EMDR

formy pomocy

 • diagnoza psychologiczna i konsultacje (kwalifikacje do różnych forma pomocy)
 • psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych i młodzieży
 • psychoterapia treningowa
 • grupy rozwoju osobistego prowadzone w oparciu o metodę psychodramy
 • terapia rodzina, par i małżeństw
 • krótkoterminowe poradnictwo psychologiczne

kontakt


tel. 502-51-77-52

polityka prywatności

projekt i wykonanie Studio Wena.Net
^